Ouder en kind zwemmen


Ouder en peuter zwemmen

Haal je puppy diploma’s bij The Swimfatory.
Sinds 1 oktober 1998 zijn er drie nieuwe Nationale Zwemdiploma’s ingevoerd in Nederland, die samen het Zwem-ABC vormen. Het Zwem-ABC leidt tot een andere en leukere manier van leren zwemmen en tot een grotere veiligheid in het water. Voor ouders is dat goed en vooral geruststellend nieuws.Vanaf ongeveer 2,5 à 3 jaar kan uw kind meedoen aan de peuterzwemlessen. Aan het echte ‘leren zwemmen’ zijn ze nog niet toe. Maar toch, ter voorbereiding op dat leren zwemmen, is al veel mogelijk. De peuter wordt stap voor stap vertrouwd gemaakt met het water. Het in het water zijn, er vrij mee om gaan, spetteren, kopje onder gaan en kijken onder water hoort er bij. Oefeningen als; drijven op borst en rug, draaien en buitelen, je vrij kunnen bewegen, zelfstandig voortbewegen, springen van de kant in het water en klauteren vanuit het water op de kant. Allemaal essentiële dingen die vooraf gaan aan het leren maken van zwemslagen. Onder leiding van een gediplomeerd zwemonderwijzer(es) worden de peuters opgeleid voor Puppy-Zwemmen van de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Voor elk Puppy moet worden voldaan aan een serie oefeningen. Er zijn 3 Puppy bewijzen die op elkaar aansluiten en het voortraject zijn van het Zwem ABC. De mogelijkheid wordt aangeboden om na het behalen van Puppy 3 direct door te stromen in de regulieren A zwemlessen.
Puppy zwemmen

Het Puppyzwemmen staat aan de basis van het leren zwemmen voor het Zwem-ABC. In het begin wordt veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen.

Kinderen leren lopen in het water, spetteren, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.

Elke week fijn naar het strand en/of zwembad. Goed oefenen, eerst voor Puppy 1, dan voor Puppy 2 en daarna voor Puppy 3. Voor elke Puppy moet worden voldaan aan een serie proefjes. Zodra dat lukt, komt het ook zwart op wit te staan. Uw kleintje krijgt een Puppy certificaat.

Puppy 1

Wat houdt puppy 1 in?
  zittend vanaf de kant of vanaf een vlot in het water vallen

   over enkele meters vallen en opstaan, waarbij het hoofd onder water gaat (dolfijnen)

   (uit)drijven op de buik (zonder hulp en met hoofd in het water)

   (uit)drijven op de rug (zonder hulp)

   iets van de bodem pakken (heupdiep water)

   uit het water klimmen via de kant of een vlot

   bellen blazen aan de oppervlakte en onder water

Puppy 2

Wat houdt puppy 2 in?
  vanaf de kant of vanaf een vlot zelfstandig in het water springen

  een paar tellen op de bodem zitten of liggen (heupdiep water)

  onder een drijvend voorwerp doorgaan (lijn, stok of hoepel)

  2 meter zelfstandig voortbewegen op de buik (hoofd in het water)

  drijven en dan zonder hulp draaien van buik naar rug en van rug naar buik

  10 seconden rechtopstaand drijven in het water waar je net niet meer kan staan

  20 seconden drijven waarbij een ballon wordt vastgehouden

Puppy 3

Wat houdt puppy 3 in?
  onder de douche, rechtop staan, ogen open

  enkele meters voorwaarts en achterwaarts door het water lopen (zonder hulp, in minimaal heupdiep water)

  vallen en opstaan over ongeveer 5 meter (in minimaal heupdiep water)

  neem een hap water en spuug het als een fontein weer uit

  drijven op de rug, met een t-shirt (lucht eronder)

  enkele meters langs goot, stang of scheidingslijn verplaatsen (voeten mogen de bodem niet raken)

  over enkele meters aan de oppervlakte een ballon vooruit blazen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA